Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

0
1996

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Mitoloji:Bir din veya bir halkın kültüründe Tanrılar,kahramanlar,evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikimini ve bu efsanelerin doğuşlarını,anlamlarını yorumlayıp inceleyen ve sınıflandıran çalışmaların bütünüdür.

mitolojisinin tanrı ve tanrıçalara ait hikayeler günümüze kadar ulaşmıştır. mitolojisinin tanrı ve tanrıçaları birbirinden çok ayrı özelliklere ve güçlere sahiplerdir.

1.Zeus:( Tanrıların ve İnsanların Babası)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Zeus,Yunan mitolojinin en güçlü tanrısı olarak kabul edilir.Bu yüzden dolayı ‘Tanrıların ve İnsanların Babası’ olarak bilinir ve böyle nam salmıştır.Zeus ile ilgili bilinen en önemli özellikleri ise söyledir: Olimpos’da yaşadığı ve hava olayları ile ilgili herşeyin Zeus tarafından kontrol edildiğine ve yapıldığına inanılırdı.Zeus’un bilinen diğer en öenmli özelliği ise,çok çapkın bir tanrıça olduğudur.Fakat baş tanrıça olmuş olmanın verdiği güçle bu çapkınları fazlaca yaptığı bilinir.Zeus heykellerin de elinde bir şimşek ve asa resmedilmiş ve heykelleri genellikle bu şekilde yapılmıştır.

2.Hera: (Baş Tanrıça Ve Evlilik Tanrıçası)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Hera tanrıçası Yunan ,evlilik tanrıçası olarak kabul edilir.Bereketi,kadınları ve evliliklerin tanrıçası olarak kabul edilir.Zeus ile evlendiği için Hera baş tanrıça olarak kabul edilir.Zeus guguk kuşu kılığına girerek Hera’yı evliliğe ikna eder.Bu yüzden dolayı Hera baş tanrıçası tavuskuşu ile bütünleştirilir.Nar ise bereketi de simgelediği için aynı zamanda bu şekilde bütünleştirilir.

3.Poseidon:( Denizlerin Tanrısı)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Poseidon,denizlerin tanrısı olarak bilinir ve kabul edilir.Deprem ve doğal afetlerin tanrısı olarak da adlandırılır.Simgesi olan yunuslar ve üç dişli yaba ile bütünleştirilir.Zeus ‘dan sonra en önemli tanrı Poseidon’dur.Zeus’un kardeşidir ve abisi Zeus ona bu unvanı vermiştir.

4.Afrodit:(Güzellik ve Aşk Tanrıçası)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Aslında Afrodit tanrıçası günümüzde en çok bilinen ve tanınan tanrıçadır.Sanırım bugün kime sorsanız bir tanrıça ismi söyle deseniz büyük bir çoğunluğun Afrodit diyeceğine neredeyse eminim.Dönelim hemen konumuza,adının anlamında da anlaşıldığı üzere çok güzel bir tanrıçadır ve güzelliğinden dolayı en güzel tanrıça seçilmiştir.Bu sebepten ötürü tanrıça Hera onu çok kıskanır.Genellikle simgesi gül,güvercin ve deniz kabuğu şeklinde tasvir edilir.

5.Athena:(Zeka ve Barış tanrıçası)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Athena bilgeliği,barışı ve sanatı temsil eder.Simgesi zeytin dalı,kalkan ve baykuş ‘tur.Atina’da yaşamıştır ve simgesi kalkanının karşısında hiçbir ordunun karşı duramadığına inanılır.

6.Ares (Savaş Tanrısı)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Ales,savaş tanrısı olarak bilinir.Zeus ve Hera’nın oğludur.Afrodit ile olan yakın ilişkisi de bilinir ve Afrodit ile sürekli kaçamak yaptığı iddia edilir.Ales’in en önemli özelliği Athena tanrısının tam zıttı olmasıdır.Simgesi akbaba ve yaban domuzu olarak bilinir.

7.Apollon: (Sanat,Tıp,Kehanet ve Güneş Tanrısı)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Yunan mitolojinde bilinen en önemli özelliği çok yakışıklı olmasıdır.Sanat,tıp ve kehanet tanrıçası olarak bilinir.Hastalara şifa olur bu hadise ile ilgili bir çok kehanetinden bahsedilir.Simgesi karga,defne yaprağı, yay ve ok ‘dur.

8.Hades:( Yeraltı ve Ölülerin Tanrısı)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Hares’in anlamı ‘görünmezdir’ .Yeraltı tanrısı olarak bilinir.Ve ölülere hükmeder.Simgesi migferidir.

9.Dionysos:(Şarap Tanrısı)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Şarap tanrısı olarak bilinir.Zeus’un oğludur.( Semele’den oğludur.Hera’dan değil Zeus’un çapkınlarını Zeus bölümünde uzun uzun yazmıştır.)Şarabın güzel ve yararlı etkilerini anlatır.Simgesi üzüm ve asmadır.

10.Artemis:( Avcılık ve Kırsal Hayat Tanrısı)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Apollon’nun ikiz kız kardeşidir.Avcılık ve kırsal hayat tanrısı olarak kabul edilir.Simgesi yay-ok ,geyik ve köpek ‘tir.

11.Hermes:(Tanrıların Habercisi Olan Tanrı)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Zeus’un habercisi ve oğludur.Tanrıların habercisi olan tanrı olarak bilinir.Simgesi altın değneğidir.

12.Demeter: (Tarım ve Beraketin Tanrıçası)

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri

Demeter Zeus’un dördüncü eşi olarak bilinir.Simgesi buğday demeti ve bereket boynuzudur.İnsanlara tarım ile ilgili bilgi verir ve onları eğitir.

Yunan Mitolojinde Tanrılar,Tanrıçalar Ve Özellikleri


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.