Hiç sevemedim vedaları.
Üstümde altı mızrakli bir hançer.
Gözlerimde geçmiş zaman yarası,
Elimde tükenmek bilmeyen nesirler.
Bin kapilı bir mahsenin.
En dibinde ki odadayım.
Sonra degmeyen mızrak yarasının,
Buruk tadına tutunurum.
Koskoca bir miras bırakmış atalarim.
Kalbimde bin senelik fırın yarası.
Döşemisler kan kusmaları.
İlmek ilmek islemişler beynime.
Ağzımda buruk tadı konuşmalarım.
Yer gök egilir kendine.
Fırlamış tutsaklardan karalarım.
Bu ses yeter,
Ömrümün pençesine.