Hiç sevemedim vedaları.
Üstümde altı mızraklı bir hançer.
Gözlerimde geçmiş zaman yarası,
Elimde tükenmek bilmeyen nesirler.
Bin kapılı bir mahsenin.
En dibinde ki odadayım.
Sonra değmeyen mızrak yarasının,
Buruk tadına tutunurum.
Koskoca bir miras bırakmış atalarım.
Kalbimde bin senelik fırın yarası.
Döşemişler kan kusmaları.
İlmek ilmek islemişler beynime.
Ağzımda buruk tadı konuşmalarım.
Yer gök eğilir kendine.
Fırlamış tutsaklardan karalarım.
Bu ses yeter,
Ömrümün pençesine.