TARIK YILDIZI

0
438

Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyla

Göğe ve Tarıka( Vuruşluya) and olsun(86:1)

Tarık nedir kavrayabilir misin?(86:2)

O, delici yıldızdır(86:3)

’nde bahsi geçen , “tarık” kelimesinden de anlaşılacağı üzere “kapıyı çalan”, ” vuruş” demektir. Bu ifadeyi destekleyen en önemli ayrıntı, yıldızın insanlarınca kaydedilen seslerinde kapı çalma ya da seslerine benzer sesler çıkardığıdır. Buradan hareketle Kur’anda bahsedildiği üzere bu yıldızın, delip geçtiğini ve idrakında zorlandığımızı gözönünde bulundurursak olma ihtimali yüksektir.

Pulsar, yüksek kütleli yıldızların yakıtının tükenmesiyle bir süpernova patlaması sonucu yıldızın kendi içine çökmesiyle meydana gelir. Burada öyle yoğun bir enerji ortaya çıkar ki atomlar parçalanır ve elektron ile protonlar birleşip sadece nötronlardan oluşan devasa kütleli, yoğunluğu idrakı zorlayıcı ve kutuplarındaki manyetik alanın çok geniş alanlara yayıldığı bir yıldıza dönüşür. Bu sebeyle bu yıldızlara da denilir.

Pulsar kelimesi, İngilizcede kalp atışı anlamına gelen “pulsate” sözcüğünden gelir ve yıldızın kendisi de daha önce belirttiğim gibi uzaya gönderdiği radyo dalgalarının radyo teleskoplarıyla tespit edilmesi sonucunda seslerin kalp atışını andırması yıldızın bu şekilde isimlendirilmesinde etkili olmuştur.

Dinlemek için tıklayınız: Pulsar Sesi

Yıldızın idrakında zorlanmamızın sebebine gelince, Yüce Kur’an’da “delen” yıldız ifadesiyle yıldızın bizim algımızın çok ötesinde yoğun bir kütleye sahip olma durumunu düşünebiliriz. Yani, bu yıldızların kütlesinden bir kaşık madde alıp dünyaya getirebilseydik bu madde dünyada bir milyar ton gelirdi. Ve bu maddeyi uzaydan dünyaya bıraksaydık dünyanın bir ucunu deler geçerdi. Buradan yıldızın idrakının ne kadar zor olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Yüce Kur’an, insanlığın ancak yeni yeni keşfettiği bir cismi 1400 yıl öncesinden haber vererek insanlığı aydınlatıcı yönünün yanısıra, bizlere ne kadar sırlarla dolu olduğunu bir kez daha göstermiştir…

 

Her şey O’ndandır

Bilim, ilim, din, varlık, isim her ne varsa

Ve dönüş yalnız O’nadır…

 

Not: Bazı kaynaklarda Tarık Yıldızı’nın Venüs olduğu belirtilmiştir. Ancak Venüs bir gezegendir.. Yüce Kur’anda üzerine yemin edilen bir yıldızdır.

 

 

 

TARIK YILDIZI


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.