Şiir şair için vazgeçilmez bir unsurdur.Şiir, hissin hissiyatın en güzel şekilde dışa vurumudur. Naifçe, naçizane bir şekilde içindeki duygu durumunu kelimelere hasbihal ederek yazma şeklidir.
Şiir bir bakımdan şairin gözbebeği, en değerlisidir. Bazen bir çiçek bir böcek bir çocuk bazen ev bazen oda bazen güneş bazen de tümüyle hayatın kendisi şiir olabilir ve tüm bunlar kalem elindeyken kağıda dökülebilirler birer birer şiir diye. İlham perin buluşturur seni şiir dizeleriyle.
Şiir şair için en güzel yazındır. Zannıca duyumsayarak yazabildiği bir türdür şiir. Şiir yazabilmek büyük meziyet ister. Kelimelerin dilinden iyi anlamak gerekir ve onları iyi bir şekilde anlamlandırarak dizelere dökmek… Her kelime yan yana gelebilir bazen bir cümle bazen de bir kelime grubu oluşturabilir ama şiir yazarken kelimeleri öyle bir yan yana getirmek gerekir ki duyguya tercüman olabilsin ve o kelimenin başka bir mahiyeti çıkabilsin.
Şiiri anlatmak yetmez, dizelerde anlamlanır ve anlamını bulur şiir. Şiiri şaire mâletmek yanlıştır çünkü şiir onu duyumsayabilen herkesin şiiridir.
Şiirin hayatımızdaki yeri ve önemi öyle az buz bir şey değildir, kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerde şiir devreye girer ve biz ona sığınırız.