RADİKAL ADALET MESELESİ

0
944

Tartışmasız tarihin her döneminde sorunu var olmuş, devletlerin en güçlü ve hür zamanlarında bile yara almıştır. Halbuki adaletin anlamı bir cümleye sığacak kadar basittir:  Kişiler arasındaki çıkarların yahut uyuşmazlıkların hakka ve hukuka uygun biçimde dengede tutulmasıdır. Yalnız bu tanımın pratiğe gelince o kadar da basit olmadığını tarihin sayfaları bizlere açık biçimde beyan etmiştir. Keza büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir.”

Peki, radikal adalet sisteminin ve uygulanmasının sağlanmasında ki zorluk ne olabilir? Bir bakıma her ideolojik temelli fikirlerin içinde barındırdığı adalet düşüncesi, kendi içinde farklı olguları yaratmasıyla ilgilidir. Örneğin bir fikir akımında adalet; esasında eşitlik ve ekonomi ile bağdaştırılırken, başka bir fikir de ise örf, adet ve dini yasalarla bağdaştırılmaktadır. Diğer birçok fikirlerce de farklı anlamlar yüklenmeye çalışılmıştır.

İdeolojiler bir yana bunun insanın özüyle alakasının olması daha muhtemeldir. Zira insanların istekleri, ihtiyaçları her daim farklıdır. Bunun sonucunda da herkesin istediği şekilde tecelli etmeleri de ne yazık ki mümkün olmuyor.  Adalet, birinin istediği şekilde gerçekleşirken diğerine adil olmayan bir durum doğurabiliyor ve sonunda bitmeyen, yüzyıllarca süre gelmiş kavgaların de temelini teşkil ediyor.

Yani varmaya çalıştığım nokta -radikal adaletin bir türlü yerleşememesinin nedeni- kanunları koymanın, uygulamanın ve devletin otoritesinin ötesinde bir şey olmasından; insanın özünden kaynaklandığıdır. Bir zorunluluk olarak bunu düzene koyacak elbette ki devlet ve kanunlardır. Ama Devlet otoritelerinin ve kanunların bu olguyu daha geri ve karmaşık düzeye itmesi de olasıdır.

Bugün olduğu gibi evvel ki zamanlarda da süren bu adalet sorunu bir gün sonlanır mı bilinmez, fakat her daim devlet otoritesinin ve kanunların bunu minimuma indirip gözetme mecburiyeti; adalet kavramının özündeki halka bir borçtur.

RADİKAL ADALET MESELESİ


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.