Popüler Kültür Adına!

0
1483

Kültür mü? Güzel değil mi o? Bu meret yani kısaca bu terim aylardır beynimi yakıp kavuruyor diyebilirim. denilince iş başa düşüyor malum. Bir kısmına kültür eklenmeli diyerek güzel bir tez konusu oluşturdum. Öncelikle kültürü anlamak ve anlatmak gerekiyordu. okudum. Araştırmasını yapmak, bununla kalmadan ‘ben kültürün ne kadar kölesiyim?’ demeye cesaret edebilmek gerekti elbette.

Aslına bakılırsa popüler kültür bir post-modernizm kadar beyin yakıp kavurucu bir şey değil. Web’e İngilizce dilinde bakıldığında, popüler kültürün elit kişilerden ziyade sıradan sayılabilecek toplumlara hitap ettiği yazılmaktadır. Bunu tamamen doğru kabul etmek tarafımca yanlış zira popüler kültür her toplumu kabul etmekte… Yani her kesimden bireyi bünyesine dahil edebilmektedir. Peki kısaca nedir bu popüler kültür?

Aslında popüler olandır en basitinden. Yeni üretilmiş bir metanın piyasa sunulduğunu varsaydığımızda, birey bu metaya sahip olmak için emeğin iki veya üç katını ödemek durumunda kalmaktadır. Popüler kültür başta toplumları inceler; toplum neyi istiyor, ne en çok gider, ne haz verir, ne popüler olur toplumda düşüncesiyle üretim yaparak piyasaya ürünü sunar. Bireyler ürünü tükettikçe diğer bireylerde de merak uyanır. “Bu meta nasıl bir şeydir?”  Akıllı telefonları ele almak en iyi örneklerdendir. Piyasaya sunulan ünlü markaların yeni modellerini insanlar heyecanla beklemektedir. Satışa sunulduğu andan itibaren durumu olmayan birinin cebinde dahi bir süre sonra o telefondan görmek tabidir. Buradaki asıl mesele popüler olana sahip olarak geçici mutluluğa erişmek, o hazza ulaşmak… Diğer yandan toplum tarafından dışlanma korkusu, geri kalmama isteği, “ben de popülerim çünkü ben de sahibim” düşüncesi…

Popüler kültürün sağladığı bu mutluluklar ve geçici hazlar küçümsenecek bir durum değil aslında. Yapılan bazı araştırmalara göre, birey bu hazlardan bir süre sonra daha büyük bir mutsuzluğa sürüklenebilmekte… Ayrıca popüler kültürün bağı olan meta fetişizmi, kapitalizm, kimlik kargaşası ve kişilik artışı, kültür endüstrisi vb. daha bir çok etmen  çoğu zaman toplumun hayatını fark ettirmeden olumsuz yönde etkilemektedir.

Evet, popüler kültürün pahalı ya da ucuz her kesimin bütçesine göre revaçta olabilecek ürünü üretmesi çoğu zaman toplumları tatmin etmekte. Şu an içinde bulunduğumuz çağda popüler kültüre ayak uydurmak artık neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır. Zaten bunu, farkında olmayarak dahi yapan robotlaşmış bir toplum söz konusudur. Yenileşme, farklılaşma belki duyulan geçici hazlar, moda, sanat gibi alanlarda gerçekleşen yenilik içeren akımlar ve daha birçok şey popüler kültüre olan ilgimizi arttırıyor. Kapitalizmin desteğiyle de popüler kültür uzun bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Biz de reklam panosu gibi gezmeye devam ederken, ünlü gıda markalarından aldığımız kahvelerimizle dolaşmaktan haz duyarak sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığımız fotoğraflarımızla, mutluluk imajı çizmeye ve kapitalizm şovunu sergilemeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

Popüler Kültür Adına!


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.