Gerdanlık (The Necklace) Hikaye Tahlili

Guy de Maupassant’ın eseri olan Gerdanlık (The Necklace) 19.yüzyılın sonlarında Fransa’da yaşanan bir olayı anlatmaktadır. Baş karakter olan Mathilde güzel olduğu için hep daha fazlasını istemiş ve olduğu konumdan utanç duymuştur. Her zaman zengin ve varlıklı insanlara özenerek bu güzellikle yaşadığı hayatın daha lüks olması gerektiğini düşünmüştür. Sırf bir gece için güzelliği ile parlamak istemiş, ancak güzelliğini yok eden oldukça zorlu geçen 10 yıl boyu o gece uğruna para ödemiştir. Gurur aynı zamanda arkadaşı Madam Forestier’in her şeyin başında Mathilde’ye verdiği kolyenin sahte olduğunu söylemesine de mani olmuş, bu da Mathilde’nin düşüşünü etkilemiştir. Gurur ile yapılan hataların bazen tüm hayatımıza mal olabileceğini bu hikaye ile de görmekteyiz. Bu nedenle eserin teması da gereksiz gurur, elindeki ile yetinmeme ve açgözlülük gibi duyguların bireylere verdiği zarar diyebiliriz. Balo salonu, Mathilde’nin evi ve Madam Forestier’in evi de kullanılan belli mekanlardır. Ayrıca eserde kullanılan anlatım tekniği öyküleyici anlatımdır. Yazar, okurun olayları ve nesneleri gözünde canlandırmasını amaçlanmıştır. Maupassant’ın başarılı eserinde anlatıcı 3. tekil şahıstır. Eserin tümünde ilahi bakış açısının hakimiyeti görülmektedir.

Eserin şahıs kadrosu ise şöyledir:
Mathilde Loisel: Asıl karakterdir. Güzel ve açgözlü bir kadındır. Hayal ettiği hayata sahip değildir. Lüks ve şık yaşama özenmektedir. Yeni elbisesi ve ödünç alınmış gerdanlığıyla, dış görünüşünün ona arzuladığı zengin dünyaya ait olduğunu hissettirdiği an Mathilde’nin hikaye boyu tek mutlu olduğu andır. Bir geceliğine ışıltılı hayatlar yaşayan insanlar gibi olup dikkat çekmek istemiş, ve bu isteği on sene boyu borç ödemek için fakirliğe mahkum olmasına neden olmuştur. Bu on sene ondan elinde olan ve yetinmeyi bilmediği çoğu şeyi alarak ona ders vermiştir. Hikayenin sonunda aslında bir hiç uğruna bu eziyeti çektiğini öğrenir.
Mösyö Loisel : Mathilde’nin eşidir. Orta gelirli mütevazi bir adamdır. Eşini mutlu etmek ister. Fakat eşinin istediği hayat şartlarını sunacak maddi imkana sahip değildir. Buna rağmen elinden geleni yapmaktadır. Balo bileti alarak eşini mutlu etmek ister fakat o balo gecesi tüm hayatlarının değişeceğinden habersizdir. Mathilde’yi eylemlerinden sorumlu tutmak yerine, onu koruyarak ve geleceğini feda ederek, Mathilde’nin o maddi değerlerle bezenmiş mutluluk anının tadını çıkarmasına göz yummuştur.
Madame Forestier: Mathilde’nin varlıklı arkadaşıdır. Kibirli ve aynı zamanda gururlu bir kadındır. Mathilde ona gelip her şeyi anlattığında vicdan yapar ve gerdanlığın sahte olduğunu söyler. Fakat bunu en başta söylememiştir, çünkü bu onun gururunu kıracak bir durumdur. Gerdanlığın aslında sahte olmasından da aslında o zengin ve ışıltılı hayatlarının da sahtelik barındırdığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak genel işleyişe bakıldığında hikaye esasen açgözlülük ve kibir teması üzerine kurulmuştur. Elimizde olanın kıymetini bilmememiz durumunda fazlasını elde edemediğimiz gibi elimizdekileri de yitireceğimizi bize anlatır. Yazar Mathilde karakteri ile aslında bitmek bilmeyen insan arzularını sembolize eder. Elindekileri bir hiç uğruna kaybeden ana karakter ile, fazla gururlu ve açgözlü insanların elindekileri de kaybedeceğini anlatan yazar, aynı zamanda kibir nedeniyle arkadaşına dürüst davranmayan Madam Forestier yüzünden olan kötü olayları da gözler önüne sererek kibrin çevreye yansıyan etkilerini de okura ispat eder.