ENERJİDEKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜM

0
887

Enerjinin hayatımızdaki önemini anlatmanın gereği yoktur sanırım. Bütün Dünya bu konu da kendine has özel çalışmalar yapmaktadır. Burada meseleye hususi bir parantez de açmak istiyorum; bazı toplumsal konular, topyekûn gösterilen duyarlılıkla aşılmalıdır. Özellikle bu konu da benim temas etmek istediğim husus, hepimizin rasyonel göstereceği refleksler kurumların çalışmalarını titiz yapmasında işlerlik gösterebilir. Bilindiği üzere dünya, enerjide büyük bir dönüşüm için yol haritası çizmiş durumda. Bunların içinde en yankı uyandıranı Çin’deki dönüşüm, bütün sera gazı salınımı yapan yeraltı kaynaklarına karşı taarruz niteliğindedir. Peki, başka bir perdeden bakar isek, bunun sonucu ne getirebilir: Ciddi ekonomik gelirin sağlandığı enerji meselesinde Yenilebilir Enerji (Renewable Energy)’ye yönelim bazı büyük ekonomilerde ciddi durgunluk ve hatta krizlere sebebiyet verebilir. Gelirlerinin büyük bir kısmını doğal gaz, kömür ve petrol olarak ihraç ederek elde eden ülkelerin, bu konudaki başta A.B.D senatosundaki ortakları ile birlikte aykırı bir propaganda yürüttükleri malumdur. Unutulmamalıdır ki Yenilebilir Enerji; hayatımıza daha tasarruflu ve çevre dostu ayrıca daha nitelikli bir gelecek sunmaktadır. O yüzden bu hızlı dönüşümün önündeki engeller toplumsal bakış açının da desteğiyle ileride seri bir şekilde aşılacaktır. Bazı fosil kaynaklarla enerji ihtiyacına devam edilmesi halinde, karbon veyahut sera gazı salınımı toplumsal olarak hatta bütün dünyayı sağlık yönünden canlı ve insan neslini ciddi bir şekilde tehlikeye atmaktadır. Bu konu hakkında birçok makale ve yazılar mevcuttur. Benim dikkatle üzerinde durmak istediğim mesele ise hane halkları dahil ideolojik kaygı gütmeksizin bu mesele hakkında insanımızın duyarlılığını arttıracak şekilde bilinçlendirilmesidir.

Dünyadaki pek çok devlet ve kendi ülkemiz de dahil bu konuda sık sık toplantılar yapmıştır. Ana tema olarak Küresel ısınma ve iklim değişikliği (Climate Change and Global Warming) Dünya da siyasi ve sosyal endişeleri attırmıştır. Bu toplantıların tarihleri içerikleri internette mevcut, özellikle Paris, Rio, Kyoto ve daha birçok zirvede alınan kararlar; ne kadar caydırıcılığı düşük olsa da bir takım olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Şimdi ülkemiz açısından durumu değerlendirdiğimizde haklı olarak bölgemizde bu kadar siyasi, sosyal ve ekonomik sorun ve hatta çıkmaz varken böyle bir konunun önceliğimiz olması biraz zordur. Yalnız açık ve basit kelimelerle ifade etmek isterim ki; dünyanın gerisinde kalma durumu aynı zamanda bu dönüşüme ayak uyduramamanın maliyetleri hepimizi alakadar edecektir. Bu Yenilebilir Enerji, İklim değişikliği ve Enerjideki makro dönüşüm konusunda en azından milletimizi yerel düzeyde bilinçlendirecek, halka açık konferansların, panellerin ve toplantıların yapılması gerekmektedir. Avrupa ve Dünyanın büyük ekonomileri bu meseleye ciddi fonlar ayırırken bizim teknik altyapıyı destekleyici bir takım teşviklerin arttırılması lüzumludur. Bizim de bu meseleye topyekûn özgün bakış açımızı sunmamız gerekir.

ENERJİDEKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜM


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.