Değişen Eğitim Kavramı

0
103

“Okul” kavramı binlerce yıl önce ortaya çıkmıştır. İnsanlara kitleler halinde eğitim verme amacıyla açılan bu kurumlar günümüzde sorgulanır hale geldi. Bilginin bu kadar çabuk yayıldığı hatta değiştiği bu dönemde geleneksel eğitim anlayışının ne kadar faydalı ve ekonomik olduğu dünya çapında sorgulanıyor.

Okul dendiğinde aklımıza ilk gelenlerde biri de sınav. Öğrencilerin seviyelerini ölçmek için uygulanan “sınav”lar öğrencinin geçirdiği süreci tespit etmekten uzak görünüyor. Belli bir sürenin sonunda yapılan bu sınavlar öğrencilerin gelişim ve değişimlerini göz ardı ederek anlık bir sonuç almaya amaçlıyor. Bunun yanında kıyaslamaya da neden olarak çocukların kendi eğitim süreçlerini, geldikleri seviyeyi gözlemlemektense onları adeta bir yarışa sokuyor. Zeka seviyeleri, sosyo-kültürel durumları ve en önemlisi de yetenekleri ve öğrenme biçimleri farklı olan öğrencilerden aynı sürede aynı sonuçlar talep ediliyor. Bu da bir çok öğrencinin psikolojik gelişimini derinden yaralıyor. Kendisini yetersiz hisseden çocuklar yaşamları boyunca psikolojik ve duygusal bozuklukların yol açtığı sorunlarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Bu durumda ebeveynlerin yaklaşımı büyük önem taşımakta. Bilinçli bir biçimde çocuklarının eğitim sürecini takip etmek görevi onlara düşüyor.

Diğer bir konu öğretmenler. Bana kalırsa en büyük sıkıntılardan biri öğretmenlerin değişen dünya ile birlikte değişen eğitim sistemine ayak uyduramamaları. Eski tip yöntemler kullanıp sonuç alamadıklarını gördüklerinde çoğu kez öğrencilerde bir sorun olduğunu düşünürler. Oysa ki bugünün çocukları 10 yıl öncesindeki çocuklardan bile çok daha zekidirler. Çok daha fazla bilgiye maruz kalırlar ve beyinleri de buna oranla gelişir. Onlara uygun yöntemler kullanılmadığında ilgilerinin tamamen kaybolmasına neden olur.

Eğitimde önde gelen ülkelerin başardığı şey hayatlarının tüm alanlarında olduğu gibi eğitimi de günün şartlarına entegre edebilmeleridir. Aksi takdirde potansiyelinin çok altında kalan öğrenciler toplumu amaçlanan refah seviyesinde yükseltme de yetersiz kalacaklardır. Yapılacak en önemli hamle öğretmenlerin yeterlilik seviyelerin her açıdan belirlenmesi ve öğrencileri bu önemli mesleği yapabilecek düzeyde olanlar öğretmenlere emanet etmektir.

Değişen Eğitim Kavramı


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.