Bireyler Küreselleşir mi ?

0
81

Hepimizin çok sık duyduğu artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir kelime: küreselleşme.

Peki nedir bu küreselleşme ? Kitabi tanımlardan birine bakacak olursak küreselleşme; ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alışverişinden doğan uluslararası bir bütünleşme sürecidir. Başta ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik, kültürel pek çok boyutu vardır.

Bu tanımlamadan anlayabileceğimiz şey en basit anlamıyla; artık her ulusun, her toplumun birbirine benzer hale gelmesi, birbirlerinden bir şeyler alıp vermeye başlamasıdır. Bir yerde yaşanan kriz, diğer ülkeleri de etkiler hale gelmektedir, bir yerde gündemde olan olaylar dünyanın diğer yerlerin de gündemine oturmaktadır.

Tüm bunların içinde bireyin yeri nedir peki ? Birey, toplumun en küçük yapı taşıdır. Toplumlar değişip küreselleşirken toplumun bir parçası olan bireyler de değişip dönüşecektir. Toplum için (en basit şekliyle) bireyler toplamıdır diyebiliriz ve bu durumda da toplumun etkilendiği her durum ve olaydan bireyler de etkilenecektir. Aksi halde toplum ve bireyi ayrı düşünmek bizi yanlışa götürecektir.

Küreselleşme pat diye gerçekleşen bir durum değildir. Geçmişten günümüze belirli çerçevede birikerek gelen bir süreçtir. Özellikle de günümüzde etkilerini fazlasıyla görmekteyiz.

Küreselleşmenin kapitalizmle ilişkisi de gözardı edilemez. Tüm bu akımlar, olay ve durumlar özele indirgendiğinde başta insanı etkileyerek sonrasında topluma yansır hale gelmiştir. Amaç; tek boyutlu, tek tip insan yaratmaktır.

Örnekler üzerinden daha somut ifade edecek olursak; örneğin, en basidinden teknolojinin bir getirisi olan bulaşık makinelerini ele alalım. Bilmem kaç yıl önce bulaşık makinesi diye bir şey yoktu ve insanlar olmayan bir şeye ihtiyaç duymamaktaydı. Aslında ihtiyaç olmayan bulaşık makinesi çağın ve teknolojinin getirileriyle birlikte zamanla her evin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Ortaya çıkışıyla birlikte insanlar bunu deneyimlemiş ve zamanla kolaylığına alışmıştır. Küreselleşmenin teknolojik boyutuyla beraber aslında ihtiyaç olmayan birçok şey insanlara ihtiyaç olarak empoze edilmektedir.

Başka bir boyut; örneğin savaşlar. Dünya’nın bir ucunda belirli sebeplerle meydana gelen savaşlar tüm dünyaya saniyeler içinde yayılmakta ve yine bunun siyasi, ekonomik vs gibi etkileri de savaşın olduğu bölgelerle sınırlı kalmayarak tüm dünyayı etkiler hale gelmektedir.

Örneğin yine başka bir şekilde başka bir durumu ele alalım. Yüzyıllar öncesinde gittiğimiz yerlerde, gelecekte bizlere self servis uygulamasından söz edilse belki de çoğumuz güler geçerdi; fakat içinde bulunduğumuz zaman diliminde sorgusuz sualsiz biz de bu yapıya dahil edilmiş durumdayız, bu sistemin bir parçasıyız. Dışarıda bir akşam yemeği yemek istediğimizde yemeği yerimize oturmadan kendimizin söylediği, kendimizin servis ettiği bir durumla karşılaşıyoruz ve tüm bunlar belirli bir sürece dayalı olarak var olan şeyler.

Bir yerde birilerinin giydiği şeyler “moda” adı altında tüm Dünya’da ses getiriyor, birilerinin dinlediği şarkılar herkes tarafından dinlenir hale geliyor, birilerinin yediği yemekler herkesin mutfağına girmeye başlıyor, Dünya belli başlı markaların hakimiyeti altına giriyor.

Tüm bunlar önce bireyleri etkiliyor sonrasında da topluma yansıyor. Yani toplum, birey temelinde değişiyor, dönüşüyor.

Dünya bu değişim ve dönüşümlerle ortak bir köy haline geliyor. “Öteki” diye bir şey kalmıyor. Böylelikle; değişen ve gittikçe küreselleşmenin etkilerini bünyesinde daha çok taşıyan bir toplumda bireyleri tüm bunlardan ayrı ele almak imkansız hale geliyor. Bireyler de toplumlar gibi ve toplumlarla beraber değişip dönüşüp küreselleşiyor.

Bu noktadan sonra bu sürecin geri döndürülebilirliği tartışma konusu olsa da bence geri dönülemez bir sürecin içindeyiz. Çünkü teknoloji çağındayız ve insanlar tüm bu sistemlerin getirilerini sorgulamaktan ve sadece yararlı olanları kapmaktan çok, hızlı ve kolay yaşamaya alışmış durumda.

Bireyler Küreselleşir mi ?


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.