Bir İnsan Niye Mobbing Uygular?

Mobbing genelde ast-üst ilişkilerinde ortaya çıkan yan ilişkilerde de görebileceğiniz belirli bir kişiyle bariz bir şekilde uğraşma durumu. Hani “şu kişi bana taktı, ya gözüne hep ben batıyorum, başkasına böyle davranmıyor sürekli benle uğraşıyor” dedikleriniz mobbinge örnektir. Öncelikle insan ilişkilerinin doğası gereği birilerinin sizi sevmemesi ya da sizin birilerini sevmemeniz çok doğal. Sonuçta herkesi sevmek zorunda değilsiniz. Ancak sırf sevmediği için ya da kıskandığı için ya da haz etmediği için birisiyle uğraşmak, ona hakkı olanı vermemek hatta bulunduğu çalışma ve sosyal hayatını ona zindan etmek sadece olgun olmayan karaktere sahip insanların yapacağı iştir.

Her zaman kişide önce ruh doygunluğunun olmasının gerektiğine inanıyorum, her şeyden önce insanlığa değer vermesi gerektiği. Eğer kişiye önce insan denmeyip saçma sapan hırslarla dolmasına sebebiyet verilirse ona verilecek en ufak yetkide gücünü kime karşı kullanabiliyorsa kullanmaya çalışabilir. Bu da elbette ki mobingge davet açar. Bu bir bakıma kişinin egosunu tatmin etmesidir.  Jose Mauro De Vasconcelos’un “Kırmızı Papağan” kitabında hizmetçi konumunda bulunan Tilde, ona hep kötü davranan efendisi hakkında “korkak olduğu için gücünü kötüye kullanıyor” diyor. Gerçekten de öyledir ki, sevmediğin insanı görmezden gelmek ya da ona kötü davranmak daha kolaydır. Asıl olay haz etmediklerine de iyi olabilmek, onlara da objektif davranabilmektir. Yani zor olan şey herkese adil davranabilmek,bu da cesaret ve olgunluk gerektirir.

Bu dünyada biz geçiciyiz. Bu dünyadan geçtiğinizde ise mevkiniz ve paranız nasıl biri olduğunuzun yanında bir hiç olacak. Geride bıraktığınız eserlerle, yaptığınız işlerle anılacaksınız ve de başkalarına karşı tavırlarınız, hareketlerinizle hatırlanacaksınız. O yüzden bir insanın ne kadar donanımlı olduğu onun başkalarına karşı tavrından daha önemli değil bence. Yani başkasına karşı gösterdiğiniz tutum da sizi nitelikli insan yapar.

Uzun lafın kısası eğer mobbinge maruz olduysanız ya da uğruyorsanız bu sizin kötü biri olduğunuz anlamına gelmez. Karşı tarafın eksikliğidir. Yetkini kullanmak ayrı mobbing uygulamak ise ayrıdır aralarında ki en temel fark ise mobbingin süreklilik göstermesidir. Eğer size mobbing uygulandığını düşünüyorsanız  bu da geçer diye beklemeniz gereksiz. Yasal haklarınız var ve bu hakları kullanmaktan çekinmeyin buna örnek olarak TBK md. 417/1 “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür” verilebilir.  Ayrıca Anayasamızın 17.maddesinde de “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” denilerek yine mobbingin önüne geçen,hukuken koruyan maddeler diyebiliriz.

“Eğer ses çıkartırsam daha da uğraşır” düşüncesine kapılırsanız çok normal bu konuda size Mark Twain’den bir söz diyebilirim “cesaret korkmamak demek değildir, korkmana rağmen ileri gitmek, devam etmektir.” Buna örnek olarak internette bulduğum, “https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=43933&sid=8c671f8187703bdc519b3605ed9c6cd3” Yargıtay kararından bahsedebilirim çünkü eğer kararı okursanız görüceksiniz ki, kişi, mobbing’e uğradığını önce üniversite yönetimine şikayet ediyor ancak üniversite yönetimi tarafından bu şikayeti hem kabul görmüyor hem de disiplin cezası alıyor bunun üzerine davacı artık mahkemeye başvuruyor ve  mahkeme tarafından davası haklı sebeple kabul görüyor. İnternette bulabileceğiniz örnek kararları okuduğunuz zamanda bir diğer anlaşılan şey sosyal statü fark etmeksizin herkesin mobbinge uğrayabileceği. Mobbing uygulanmasının yaygın olması ise onu normalleştirmemeli.O yüzden iş hayatında mobbinge dair farkındalığı arttırıp, uygulayan kişinin sonucunda görebileceği yaptırımları daha ağırlaştırıp, daha ehil insanlara yetki verilmesi ilerde doğabilecek sorunlara önlem olabilir.