Atatürk’ün Sanat Tutkusu

2
520

O büyük bir önderdi, idealistti, ileri görüşlü bir insandı. Bunun yanı sıra sanatıyla ilgilenir, konserlere gider ve oynanan halk oyunlarına da katılırdı. Bu nedenle Atatürk önderliğinin yanı sıra yönüyle de bilinirdi. Mustafa Kemal Atatürk “ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”sözüyle sanata,kültüre olan bağlılığını ifade eder. Atatürk Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk kültürünün ve sanatın gelişmesine öncülük etmiştir. Atatürk, derin bir kültürüne, anlayışına ve zevkine sahipti. Rumeli müzikleri dinlerdi, operalara kayılırdı. Mustafa Kemal müziği toplumun olmazsa olmaz bir parçası sayardı. Türk gençliğine her gün yeni ufuklar açıyordu: Musiki Muallim Mektebi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara’da Askeri Okulu bu çalışmalarından birkaçıdır. Atatürk türküleri toplumun aynası olarak görmüştür. Türkülerimiz içinde sevinci, hüznü barındırır. Bunu bilen büyük önder “ hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”demiştir. Atatürk Osmalı’dan kalma Sanayi-i Nefiseyi imar ettirmiştir. Güzel Sanatlar Akademisi haline getirmiştir. Bununla kalmayıp Atatürk, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin güzel sanatlar bölümlerine öğrenciler göndermiştir. Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Akademisi’nden Almanya, Avusturya ve Fransa’ya öğrenciler gönderilmiştir. Bu öğrenciler hem sanat alanındaki eğitimlerini tamamlamış hem de ileride ülkemizdeki sanat hayatının gelişmesine katkı sağlayan bireyler olmuşlardır. Bunlar Ulvi Cemal, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Nacil Kazım Akses’dir. Mustafa Kemal sanatla herkesi tanıştırmak istiyordu. Sanatı her zaman çok başka severdi, ilgi duyardı; Herkesin içinde de müziğin farklı bir yer kaplamasını isterdi. Mustafa Kemal’i en iyi anlatacak söz “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatkâr olamazsınız”

Atatürk’ün Sanat Tutkusu


2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.