fbpx

Category

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA, BİLİM, ELEŞTİRİ, KİŞİSEL GELİŞİM, KÜLTÜR VE SANAT, MAKALE, YAŞAM

İNSANLIK KENDİNİ DEĞİŞTİRMEDİĞİ SÜRECE DEĞİŞTİRECEĞİ GEZEGEN ÇOK OLACAKTIR

Bulunduğumuz yüzyıla kadar litosferdeki hiçbir canlı bu nebze alarm vermemiştir. Güneş ışınları hiç bu kadar zararlı olmamış, kaynaklar hiç bu hızda tükenmemiş, popülasyon bu seviyede alıp başını gitmemiştir. Bu cihan yetmeyip bir de uzaya koloni kurup galaksiyi sömürme gayesinde olan…

Sarı Sıcak Hikaye Tahlili
ARAŞTIRMA

Sarı Sıcak Hikaye Tahlili

Yaşar Kemal’in değerli eseri Sarı Sıcak, aynı isimli kitabın içindeki hikayelerden biridir. Hikayenin genel konusu, anlatımı, kahramanları üzerinde kısa kısa duralım: Hikayeye Genel Bakış Hikaye bunaltıcı derecede sıcak bir gece ile başlar. Esas karakter olan Osman annesinin takdirini kazanmak isteyen…

Şahmeran Efsanesi Nedir?
ARAŞTIRMA, KÜLTÜR VE SANAT

Şahmeran Efsanesi Nedir?

Şahmeran, binlerce yıl evvel Anadolu’da Tarsus ilçesinde bir mağarada yaşadığına inanılan mitolojik varlıktır. Gövdesi yılan biçiminde iken üst kısmı kadındır. Şahmeran Farsça kökenli bir kelimedir. Şah kelimesi erkekler için kullanıldığından bu varlığın erkek olduğunu düşünenler de olmuştur. Meran kelimesi yılanlar…

Çağdaşlaşma Kıyısında Gelenek ve Kültür
ARAŞTIRMA, MAKALE

Çağdaşlaşma Kıyısında Gelenek ve Kültür

  Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kültür, tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Kültürün bir parçası olan gelenekler…

ARAŞTIRMA, kadın

Ninni ve Kadın

Ninniler, çocukları uyutma amaçlı söylenen ezgili türkülerdir. Türk halk edebiyatında oldukça önemli bir yere sahiptirler. Aslında ninnilerin çocukları yalnızca uyuttuğu fikri yanlıştır. Ninniler hem çocuğun uykusuna hem de zihinsel gelişimine oldukça faydalıdır. Bebeklere dinletilen ninnilerin kelime haznesine katkısının yanı sıra…

ARAŞTIRMA, KÜLTÜR VE SANAT

Mağusa Limanı Türküsü Hikayesi

1943 yılında Kıbrıs’ın Mağusa şehrinde İngiliz askerleri tarafından öldürülen Arap Ali için yakılan ağıt yıllarca halkın dilinde türkü olarak çalınıp söylenmiş ve gönüllerde yer etmiştir. Türkünün çeşitli varyantlarına (versiyonlarına) Kerkük ve Anadolu’da da rastlanmaktadır. Türküyü yaratan olayın kahramanı Arap Ali,…

ARAŞTIRMA, EDEBİ TÜRLER, EĞİTİM

Alp Er Tuñga Sagusu

Türk Halk Edebiyatı geleneği içerisinde ele alınan şiirler arasında, bir ölünün ardından irticalî biçimde söylenip yas anlamı taşıyan ve Divân Edebiyatı geleneğinde karşılığı “mersiye” olan şiirlere “sagu” denir. 7’li hece ölçüsüyle söylenmiş olup dörtlükler hâlinde meydana getirilir. Sagunun en ünlü…

ARAŞTIRMA, SOKAK PANOSU

Türk Geleneğinde Dualar ve Beddualar

Dualar; iyi dilekleri dile getirmek için kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. Gündelik hayatımızda da sıkça kullandığımız bu sözler genel olarak kendimiz veya bir başkası için güzel temennilerde bulunmaktır. “Birinin iyiliği için Allah’a yakarma, niyazda bulunma” anlamına gelen dualara, ilkel devirlerde daha çok…

Anlam Hazinesi: Klasik Türk Edebiyatı
ARAŞTIRMA

Anlam Hazinesi: Klasik Türk Edebiyatı

Klasik edebiyat, Divan edebiyatı olarak da adlandırdığımız Arapça-Farsça kelimelerin geniş ölçüde yer aldığı bir dille varlığını altı asır sürdürmüş bir edebiyat geleneğidir. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar süren bu gelenek oldukça sağlam eserlerle ilerleyiş sağlamıştır. Bu edebiyat geleneğinin en önemli…

Kapat